giá để úp bát đĩa
câu, diễn đạt
1.ながしいた 「流し板」 [LƯU BẢN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
BẢN,BẢNGハン、バン