giả định là
câu, diễn đạt
1.とかていして 「と仮定して」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢカ、ケ
ĐỊNHテイ、ジョウ