giả đò ngây thơ
câu, diễn đạt
1.しらをきる 「しらを切る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ