giá đơn vị
1.たんか 「単価」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƠNタン
GIÁカ、ケ