giá ghi trên hàng hoá
câu, diễn đạt
1.ていか 「定価」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
GIÁカ、ケ