giá giới hạn
danh từ
1.さしね 「指値」 [CHỈ TRỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
TRỊ