giá khởi điểm
1.はじね 「始値」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦY
TRỊ