giá sách
danh từ
1.しょか 「書架」​​
2.ほんだな 「本棚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁ
BẰNGホウ
BẢN,BỔNホン
THƯショ