gia thế
danh từ
1.もんばつ 「門閥」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIỆTバツ
MÔNモン