giá thuê trọ
danh từ
1.とまりちん 「泊り賃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẪMチン
BẠC,PHÁCHハク、バク、ヒャク