giả thuyết về người Do thái và Nhật có chung nguồn gốc tổ tiên
câu, diễn đạt
1.にちゆうどうそろん 「日猶同祖論」 [NHẬT DO ĐỒNG TỔ LUẬN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
TỔ
LUẬNロン
DOユウ、ユ
NHẬTニチ、ジツ