gia tộc có thế lực
danh từ
1.ごうぞく 「豪族」​​
câu, diễn đạt
2.ごうぞく 「豪族」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỘCゾク
HÀOゴウ