gia tộc quyền quí
câu, diễn đạt
1.めいもん 「名門」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
MÔNモン