giá trị bên ngoài
câu, diễn đạt
1.がくめん 「額面」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠCHガク
DIỆNメン、ベン