giá trị hoặc lợi ích
câu, diễn đạt
1.やく 「役」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊCHヤク、エキ