giá trị thực sự
câu, diễn đạt
1.しんか 「真価」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
GIÁカ、ケ