giá trị thương mại
1.しょうひんかち 「商品価値」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẨMヒン、ホン
THƯƠNGショウ
GIÁカ、ケ
TRỊ