giấc ngủ chập chờn
câu, diễn đạt
1.よんとうごらく 「4当5落」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
LẠCラク