giấc ngủ nhẹ nhàng
danh từ
1.あんみん 「安眠」​​
câu, diễn đạt
2.あんみん 「安眠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ANアン
MIÊNミン