giãi bày
danh từ
1.いいぶん 「言い分」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン
PHÂNブン、フン、ブ