giai cấp thấp nhất
danh từ
1.かりゅう 「下流」​​
câu, diễn đạt
2.かりゅう 「下流」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
LƯUリュウ、ル