giai điệu buồn bã
câu, diễn đạt
1.ひか 「悲歌」 [BI CA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
BI