giai đoạn bắt đầu cuộc chiến đấu
câu, diễn đạt
1.しょせん 「緒戦」 [TỰ CHIẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giai đoạn bắt đầu cuộc chiến đấu

1. Thất bại ngay từ vòng đầu
緒戦で敗退する

Kanji liên quan

CHIẾNセン
TỰショ、チョ