giai đoạn đầu tiên
câu, diễn đạt
1.しょき 「初期」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỲキ、ゴ
ショ