giai đoạn hậu chiến
câu, diễn đạt
1.せんご 「戦後」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẬUゴ、コウ
CHIẾNセン