giải Nô-ben
danh từ
1.ノーベルしょう 「ノーベル賞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỞNGショウ