giải phóng quân
1.かいほうぐん 「解放軍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢIカイ、ゲ
PHÓNGホウ、-っぱな.し
QUÂNグン