giải quyết nội bộ
câu, diễn đạt
1.ないさい 「内済」 [NỘI TẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
TẾサイ、セイ