giải thích đúng
câu, diễn đạt
1.せいかいする 「正解する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
GIẢIカイ、ゲ