giải thích rõ ràng dứt khoát
câu, diễn đạt
1.わりきる 「割り切る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ
CÁTカツ