giải thưởng của Học viện hàn lâm
danh từ
1.アカデミーしょう 「アカデミー賞」​​
câu, diễn đạt
2.アカデミーしょう 「アカデミー賞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỞNGショウ