giải thưởng hòa bình Nobel
câu, diễn đạt
1.ノーベルへいわしょう 「ノーベル平和賞」 [BÌNH HÒA THƯỞNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヘイ、ビョウ、ヒョウ
THƯỞNGショウ
HÒAワ、オ、カ