giải thưởng thêm
danh từ
1.ふくしょう 「副賞」 [PHÓ THƯỞNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỞNGショウ
PHÓフク