giấm
danh từ
1.す 「酢」​​
2.ビネガー​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠCサク