giậm chân
động từ
1.あしぶみ 「足踏みする」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÚCソク
ĐẠPトウ