giám đốc quản lý
câu, diễn đạt
1.せんむ 「専務」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUYÊNセン
VỤ