giảm một nửa
động từ
1.はんげん 「半減する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
GIẢMゲン