giảm thu
1.げんじる 「減じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢMゲン