giàn
1.くい 「杭」​​
2.たな 「棚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNGコウ
BẰNGホウ