giận dựng tóc gáy
câu, diễn đạt
1.どはつてんをつく 「怒髪天を突く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
ĐỘTトツ、カ
NỘド、ヌ
PHÁTハツ