giãn ra
động từ
1.のびる 「延びる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIÊNエン