gian thông
1.かんつう 「姦通」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
GIANカン、ケン