giảng đường
danh từ
1.こうどう 「講堂」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯỜNGドウ
GIẢNGコウ