giảng hòa
1.こうわ 「講和」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢNGコウ
HÒAワ、オ、カ