giang san
1.そこく 「祖国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
TỔ