giảng viên phụ giảng
câu, diễn đạt
1.ひじょうきんこうし 「非常勤講師」 [PHI THƯỜNG CẦN GIẢNG SƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
THƯỜNGジョウ
GIẢNGコウ
CẦNキン、ゴン