giành được thành tựu
câu, diễn đạt
1.みのる 「実る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ