giao chậm
1.つみおくれ 「積遅れ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
TRÌ