giáo dân
1.しんと 「信徒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒ
TÍNシン