giao dịch đầu cơ lên giá
1.つよきとりひき 「強気取引」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẪNイン
CƯỜNGキョウ、ゴウ
KHÍキ、ケ
THỦシュ